Bilder från Beira efter att vattnet minskat. En helt ödelagd stad. Malaria och Kolera har nu börjat att sprida sig. Mercy Air har ombetts att hjälpa till med att flyga in mediciner. Arbetet med att transportera människor och mat pågår hela tiden. Om du vill bidra så har vi Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074.