De flesta flygplanen har lämnat Beira, Mercy Air är en av få som är kvar. Vi flyger nu mat till människor som har gått hem igen till dom områden det går att komma tillbaka till. 

Vattnet är borta. men vägar och hus, åkrar är förstörda. Boskap och andra djur är döda, det är en misär!!! 

FN har kommit med stora plan till Beira med mat. Mercy Air’s Kodiak (10 sitsig bush plan) flyger in till vissa gräs-landningsbanor och där ifrån har vi helikoptrarna att ta det fram till hemmen uti områdena.  Buzi är fortfarande  helt omöjligt att nå utan helikopter. 

Mat finns att dela ut. Den stora kostnaden är bränslet till flygplanen och helikoptrarna. Det är det som era gåvor går till, ni som stödjer oss. 

Vi flyger även ut säd, så att människor kan börja så. Det är en mer långsiktig strategi. 

Vår uppskattning är att vi kommer att hålla på som vi gör nu tills slutet av April, sedan se hur vi gör och vad behovet är.

Fortsätt stödja oss. Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074.