Ett stort antal byar har nu fått mat för de närmaste 3 veckorna. Men människor har förlorat sina fält, fröförvaring, boskap och grundläggande verktyg. För att säkerställa en långsiktig hjälp, har vi levererat jordbrukssatser som innehåller frö, en hacka och en machete så att bönderna kan plantera igen, medan marken fortfarande är fuktig. Från våra flygplan ser vi att människor planterar redan, medan villkoren är gynnsamma!