Vissa grupper av människor är fortfarande svåra att nå efter cyklonen. Mercy Air kan nå dessa och lämna över mat från någon av våra helikoptrar. Nu har det gått några veckor sedan katastrofen och Mercy Air jobbar vidare. Som alltid så avtar intresset från omvärlden efter en tid. Vi är därför i stort behov av ekonomiskt stöd. Tack alla ni som fortsätter sända oss gåvor. Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074.