Vi har flugit ut flera medicinska grupper, Samaritan’s Purse, ett kinesiskt räddningsteam och Global Medics m.fl. till drabbade byar i Buzi och Chimoio-områdena, för att återupprätta förstörda medicinska kliniker.

Vattenburna sjukdomar och malaria blomstrar i det stillastående förorenade översvämningsvattnet. Vi hoppas kunna hjälpa till med att etablera ytterligare medicinska centra på viktiga punkter, eftersom risken för dödsfall efter cyklonen stiger.