Översvämningen i Mocambique. När det mest akuta läget lagt sig så minskar inte behoven. När allting slagits i spillror så är det viktigt att kunna ge hjälp, stöd och uppmuntran till de drabbade. Arbetet fortsätter intensivt med att flyga ut mat och mediciner. Tack alla ni som bidragit till Mercy Air och möjliggjort alla de hundratals timmar i luften för våra helikoptrar och flygplan! Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074.