Arbetet fortsätter med att rädda människor. Behoven är enorma. Samtidigt börjar planeringen för att ta hand om de tusentals människor som behöver mat, vatten och skydd. Mercy Air har tillgång till ett område där man kommer bygga upp en flyktingförläggning för 6000-7000 människor.
Vi är tacksamma för alla som bidragit. Vi behöver ert fortsatta stöd.
Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074.