Vill du hjälpa olycksoffren i katastrofens Mozambique? Stöd Mercy Air Sweden
Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074. 
Arbetet i Mozambique har pågått i snart en vecka och våra helikopterpiloter jobbar oavbrutet under dygnets ljusa timmar, för att undsätta människor. Staden Beira med en halv miljon invånare ligger mitt i ett flera mil brett översvämningsområde och man uppskattar att 90% av staden har förstörts. Så många som 1000 människor tros vara saknade. 
Med din gåva kan vi rädda liv!