Vatttnet har sjunkit tillbaka runt Beira och lämnar en stad i ruiner. Olika läger har etablerats av FN, och svenska Röda korset arbetar med rening av vatten. Mercy Air fortsätter att rädda folk i andra delar av landet där vattnet fortfarande står högt. Din gåva kommer till god användning!
Bankgiro: 184-6310 eller Swish: 1230996074